گواهینامه‌ها و استانداردها

نشان CE 1254 ( اتحادیه‌اروپا )

تولید صافی‌های پلی سولفان و پلی‌اترسولفان

دانلود فایل استاندارد

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO13485

طراحی و تولید صافی دیالیز، ست لوله رابط دیالیز، سوزن استریل فیستولا و استریل تجهیزات پزشکی

دانلود فایل استاندارد